http://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
26.08.2017 Rozlúčka s letom-Obecná veselica - Nyárbúcsúztató Falubál
Rozlúčka s letom - Obecná veselica
Nyárbúcsúztató - Falubál Viac»
 
20.08.2017 Výlet - Kirándulás
Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúri Vás srdečne pozýva na výlet do Pannonhalmy dňa 20. augusta 2017 pri príležitosti sviatku kráža svätého Štefana. Svätá omša je o 10.00 hod. Návštevníkov čakajú bezplatné programy ako aj návšteva opátstva. Autobus odchádza z Hrubého Šúru o 7.30 hod. Cestovné je 7 €. Záujemcovia sa môžu prihlási u Štefana Gaučíka na telefónnom čísle 0907 487 051 alebo osobne.

A Csemadok Hegysúri Alapszervezete szeretettel meghívja Önt Pannonhalmára a bencés főapátság meglátogatására. A kirándulásra 2017. augusztus 20-án kerül sor Szent István király ünnepén. A szentmise 10 órakor kezdődik. A látogatókat ingyenes programok várják. A főapátság is megtekinthető. Az autóbusz Hegysúrról indul 7.30-kor. A viteldíj 7 €. Az érdeklődők Gaucsík Istvánnál jelentkezhetnek a 0907 487 051-es telefonszámon vagy személyesen.
Viac»
 
05.08.2017 Priatežské stretnutie - Baráti találkozó
POZVÁNKA

Pozývame občanov na stretnutie s občanmi družobnej obce Súr z Maďarska, ktoré bude 5. a 6. augusta 2017.
Program:
5. augusta: Príchod 1. skupiny na bicykloch okolo 18-tej hodiny. Čakáme ich na moste nad Malým Dunajom na bicykloch.
6. augusta: 9:30 Svätá omša v kostole
10:30 Prehliadka obce
12:30 Obed pre hostí
14:30 Futbalový zápas Súr – Hrubý Šúr
16:00 Priatežské posedenie
18:00 večera pre hostí a rozlúčka

MEGHÍVÓ

Baráti találkozóra hívjuk polgárainkat a magyarországi barátainkkal való találkozóra, amely 2017 augusztus 5-én és 6-án lesz Hegysúron a következő programmal:
Augusztus 5: Súriak első csoportjának érkezése kerékpárral hat óra körül. A magyari hídon várjuk őket szintén kerékpárral.
Augusztus 6 : 9:30 Szentmise a hegysúri templomban
10:30 Falunézés
12:30 Ebéd vendégeinknek
14:30 Baráti futballmérkőzés Hegysúr – Súr
16:00 Baráti beszélgetés barátainkkal
18:00 Vacsora vendégeinknek és búcsúzás

Viac»
 
02.08.2017 Odpis elektromerov - A villanyórák leírása
2-ho až 4-ho augusta sa budú odpisova elektromery.
Augusztus 2-tól 4-ig a villanyórák leírását fogják végezni falunkban. Viac»
 
01.08.2017 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Rolandom Pellérdim, ktorý sa dožil 43 rokov, bude 01.08.2017 na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 16:00-tej hodine.
Életének 44. esztendejében, eltávozott közülünk Pellérdai Roland. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2017. augusztus 1-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy