Hegysúr község címere
Vítame Vás na stránke
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V HRUBOM ŠÚRI!
 
         
 

Menu:

Hlavná stránka
Naša škola
Učitelia školy
Žiaci
Akcie
Kontakt

 

Základná škola Hrubý Šúr má peknú a úspešnú minulosť. História starej ZŠ siaha do r. 1906. Prvý vymenovaný riaditeľ a učiteľ školy zároveň bol pán Juraj Vasilčin. V školskom roku 1933/34 mala škola 2 triedy s maďarským vyučovacím jazykom a jednu triedu slovenskej ZŠ. Od roku 1938-1945  o škole nie sú žiadne dostupné dokumenty. Od 28. januára 1946 bola slovenská základná škola. Učiteľom bol pán Imrich Stulka. Od šk. roku 1950-51 začala znovu aj maďarská základná škola.

Az iskola régi épülete
Stará budova školy

Výstavba novej ZŠ sa začala v roku 1972, odovzdaná do prevádzky bola 3. januára 1974. Od šk. r. 1978-1979 pracoval aj školský klub.

Az iskola új épülete
Nová budova školy

Škola má k dispozícii jedáleň, malú telocvičňu, športový areál. Školu obkolesuje krásny park, v ktorom počas celého roka je krásne a neustále tu niečo kvitne.
Momentálne škola (ZŠ slovenská) má 1 triedu s ročníkmi 1.-4. s jednou p. učiteľkou. Maďarská ZŠ má 2 triedy s 2 vyučujúcimi. Školský klub l spoločný pre obe školy.
Okrem vyučovania sa staráme o talentovaných žiakov a dbáme o deti slabšie prospievajúce, s problémových, neúplných rodín. Problémy sa snažíme odstrániť športovými, kultúrnymi podujatiami.Na škole výborne pracujú krúžky: literárny, počítačový, anglický jazyk
Snažíme sa, aby naša škola poskytla maximum v rámci možností našim žiakom. Výborná je spolupráca s učiteľmi, rodičmi ako aj s Obecným úradom. Spoluprácu sa snažíme ďalej rozvíjať, aby sme mohli poskytnúť maximum žiakom našej obce.

„Aká si mi krásna,
ty rodná zem moja!
Tu som sa narodil
a tu aj zomrieť chcem...“