027 Výmena starého rozhlasového kábla na nový optický 28-07-2020


Zoznam fotogalérií:

1 2 >