Adventské vence

Tento rok skauti robili adventské vence spolu s ostatnými deťmi z obce v sobotu 3. decembra 2011 v spoločenskej miestnosti na futbalovom ihrisku.


Zoznam fotogalérií:

1