Aktuálne vyhlášky UVZSR

 21.04.2022

aktuálne vyhlášky ÚVZ SR. č. 32 a 33/2022.

1.     Vyhláška č. 32 k prekrytiu horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 21. apríla 2022 ustanovuje, že prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

LINK  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_32.pdf

2.     Vyhláška č. 33 k domácej izolácii a karanténe, s účinnosťou od 21. apríla 2022  ustanovuje, že po kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 sa ruší povinnosť automatickej karantény úzkeho kontaktu. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľa hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku). Úzky kontakt po ukončení karantény už nebude musieť nosiť na verejnosti respirátor, ako to bolo doteraz.

Pravidlá pre izoláciu pozitívnych osôb ako aj ďalšie podmienky vo vyhláške, napríklad pre osoby v osobitnom režime, zostávajú bez zmeny.

LINK https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_33.pdf

Ďalšie informácie k novým vyhláškam nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:informacia-o-novych-vyhlakachnk-prekrytiu-dychacich-ciest-a-domacej-izolacii-ankarantene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


aktuálne vyhlášky  ÚVZ SR. č. 24,25/2022. Vyhlášky č. 24 a 25 nadobúdajú účinnosť  od zajtra  26.2.2022.

S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_24.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf


aktuálne vyhlášky  ÚVZ SR. č. 20,21,22/2022. Vyhlášky č. 20,21 a 22 nadobúdajú účinnosť  dnes 16.2.2022.

Prehľad zmien vo vyhláškach:

Novelizácia vyhlášok je primárne reakciou na aktuálne dianie súvisiace s Ukrajinou. Zmeny vo vyhláškach boli prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a konzíliom odborníkov.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_20.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_21.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_22.pdf


Prehľad zmien vo vyhláškach:


Prevádzky + hromadné podujatia:
 

1. Do režimu OP+ boli zahrnuté aj osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zároveň sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR a LAMP max. 72 hod. od odberu; antigénový test max. 48 hod. od odberu)


Podmienky pre organizáciu hromadných podujatí zostávajú rovnaké ako doteraz.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_18.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_19.pdf


aktuálne vyhlášky ÚVZ SR. č. 10,11,12,13,14 a 15/2022. Vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sa horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke.

Vyhlášky 11,12,13,14 a 15 nadobúdajú účinnosť dnes 1.2.2022, vyhláška č. 10 nadobúda účinnosť od 4.2.2022.

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


Zoznam aktualít:

1 2 >