Centrum mechanicko – biologickej úpravy (odpadov) v Kráľovej pri Senci

 02.06.2023

           Vážení občania, samozrejme, že registrujem – Zámer vybudovať „Centrum mechanicko – biologickej úpravy (odpadov) v Kráľovej pri Senci, v blízkosti našej obce. Týmto oznamom Vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste mi jednotlivo ako občania netelefonovali a nepísali maily (keď už áno tak prosím, aby to bola skupina min. 10 obyvateľov, prípadne cez poslancov obecného zastupiteľstva), lebo nestíham na to reagovať. Mám pripravené jednotlivé zákonné postupy, stretnutia …… k uvedenej problematike, o ktorých Vás budem informovať na obecných zastupiteľstvách ako aj na aktualitách. Prosím, dovoľte mi, aby som záujmy obce zastupoval ja ako štatutár, budem ich chrániť ako len budem vedieť. Keď budem potrebovať Vašu pomoc a súčinnosť, určite sa na Vás včas obrátim cez poslancov obecného zastupiteľstva, alebo cez aktuality.

Ďakujem za pochopenie.

                                                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                             starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >