Ekumenické stretnutie

12 januára sa usporiadalo ekumenické strenutie v Hrubom Šúri pod vedením členom občianského združenia EMMAUS z Jelky.


Zoznam fotogalérií:

1 2 >