Havária vodobodného potrubia

 15.11.2023

Vážení občania, pri výkopových prácach v súvislosti s ukladaním kanalizačného potrubia došlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu. Z uvedeného dôvodu je odstávka pitnej vody. Na odstránení  poruchy sa pracuje,(cca. do dvoch hodín by mala byť odstránená). Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Adrián Takács, starosta obce

                                                                           


Zoznam aktualít:

1 2 >