Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Jesenné upratovanie 10-11.10.2020

 14.09.2020

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 10 -11. októbra 2020 sa uskutoční tzv. jesenné upratovanie. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený na obecnom dvore. Sprístupnený bude dňa 10.10. 2020 v čase od 09,00 hod do 17,00 hod a dňa 11.10. 2020 v čase od 09,00 hod. do 13,00 hod. Taktiež bude pristavený kontajner (truhla) na nebezpečné odpady a to:

  1. 15 02 02 – absorbenty , filtračne látky
  2. 15 01 10 – obaly s nebezpečnými látkami
  3. 20 01 27 – farby, lepidlá, živice
  4. 20 01 26 – oleje a tuky z kuchýň
  5. 20 01 13 – rozpúšťadlá
  6. 13 02 08 – motorové, mazacie a iné oleje

Zároveň Vás žiadame, aby ste tieto nebezpečné látky podľa možností odovzdávali v pôvodných obaloch.

Ďakujem

                                                          

                                                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                             starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >