Koncert ''Arcok''

V sobotu, 8. decembra 2011 miestna organizácia Csemadoku za spoluúčasti Bratislavského samosprávneho kraja usporiadala vianočný koncert v miestnom kostole za účasti našich žiakov a skupiny "Arcok".


Zoznam fotogalérií:

1 2 >