Mesiac dôchodcov

V rámci mesiaci dôchodcov sme spravili posedenie s jubilantmi, ktorí sa narodili v roku 1942.


Zoznam fotogalérií:

1