Nový píšťalový orgán v kostole

Aj kaplnka v Hrubom Šúri dostala nový píšťalový orgán. Slávnostne bola vysvetená na vianoce.


Zoznam fotogalérií:

1