Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecný dvor

 30.07.2020

OZNAM

           Vážení občania, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 4/2020 sa od 01.08. 2020 biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektro odpad, pneumatiky a kovy budú prijímať na obecnom dvore v nezmenených dňoch a hodinách. K obecnému dvoru sa dostanete odbočením z hlavnej cesty smerom na Hurbanovu Ves, (posledná ulica smerom do prava na cestu smerom k časti obce Hrubý Šúr – Sziget, cca. 300 m za futbalovým ihriskom).

Ďakujem

                                                          

                                                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                             starosta obce

                                                                  Közlemény

Tisztelt polgárok!

Hegysúr község 4/2020-as általános érvényű rendelete alapján a biológiailag elbomló szemetet, a kisebb építkezési és villamossági hulladékot, gumiabroncsokat és fémeket 2020. augusztus 1-jétől a hulladékudvarban veszik át a megadott napokban és időpontokban.

A hulladékudvarhoz a Hurbanova Ves felé vezető főútról jobbra lekanyarodva lehet eljutni (utolsó utca a Sziget irányába, kb. 300 méterre a futballpályától).

Köszönettel

                                                                                                                                      Ing. Takács Adrián

                                                                                                                                          polgármester


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >