Odstávka pitnej vody

 18.05.2022

OZNAM                                                                                 

          Vážení občania obce Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr po kompletnej rekonštrukcii Vodného zdroja v roku 2020 (objekt, elektická časť, prenosová sústava a strojno-technická časť), pristupuje k fáze č. 2 (poslednej), a to k rekonštrukcii Armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 – studne. Z vyššie uvedeného dôvodu bude odstávka pitnej vody dňa 24.05. 2022 od 08 30 hod. na max. 24 hodín - (25. 05. 2022 do 08 30 hod.); a 26.05. 2022 od 08 30 hod. max. 24 hodín - (27. 05. 2022 do 08 30 hod.).

Z uvedeného dôvodu,Vás žiadame na vyššie uvedený časový interval o vytvorenie si zásob pitnej vody. 

V prípade potreby bude možné pitnú vodu si načapovať z cisterny pred Coop Jednotou.

Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie, robíme to pre Vás, aby do budúcna bola zabezpečená pitná voda pre obec.

Ak samozrejme sa podarí namontovať oživiť systém skôr, tak pitná voda bude k dispozícii aj skôr.

S pozdravom / Kind regards

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

Dušan Hlavatý

                                                                      Ing. Adrián Takács

                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >