Opatrenie RÚVZ BA

 16.09.2020

Opatrenie RÚVZ BA č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.9.2020, ktoré platí od 14.9.2020 od 6:00 hod. do odvolania aj pre okres Senec

https://www.hruby-sur.sk/files/2020-09-08-093538-zmena_opatrenia07092020.pdf


Zoznam článkov:

1 2 3 >