Parkovanie na chodníkoch

 29.06.2022

           Vážení občania, vzhľadom na množiace sa sťažnosti od obyvateľov obce, Vás žiadame o dodržiavanie § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.”

V opačnom prípade obec ako príslušný správny orgán podľa § 139 ods. 1 č. 8/2009 Z. z. bude musieť pristúpiť k uloženiu pokuty vo výške 78 € v zmysle §139a ods. 7 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z.

Ďakujeme

                                                           

                                                                                                                                         Ing. Adrián Takács

                                                                                                                                             starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >