Personálne zmeny-ZŠ Hrubý Šúr

 21.07.2022

Vážení rodičia žiakov Základnej školy v Hrubom Šúre!

Vzhľadom na personálne zmeny od nového školského roka by som Vás chcel informovať a zároveň ubezpečiť, že kvalita vyučovacieho procesu je garantovaná aj od septembra 2022. Nastúpi kvalifikovaná pani učiteľka, Mgr. Etela Farkašová, s dlhoročnými skúsenosťami, aj na riadiacej pozícii, ktoré získala na Základnej škole v Zlatých Klasoch.

Hírek jegyzéke: