Poďakovanie

 02.11.2022

Vážení občania, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb. Osobitne ďakujem tým, ktorí mi odovzdali svoj hlas. Čaká nás náročné obdobie, ale sľubujem, že vynaložím všetko svoje úsilie k splneniu prezentovaných cieľov.

Ďakujem

  

                                                                      Ing. Adrián Takács

                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >