Regionálna výstava ovocia, zeleniy a kvetov

1. a 2. októbra 206 v bufete Mičurín sme usporiadali 10. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.


Zoznam fotogalérií:

1