Revitalizácia Hrobošúrskeho ramena

 22.11.2021

V roku 2021 prebieha „Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena“ v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. spolu s obcou Hrubý Šúr. Jednou z podmienok je sfunkčnenie málo priepustného dvojrúrového priepustu pri futbalovom ihrisku a odstránenie nefunkčného priepustu v časti Hrubý Šúr – Ostrov. Za finančnej podpory Bratislavské samosprávneho kraja z podpory Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vo výške 8 500 € a spoluúčasti obce Hrubý Šúr v období jún až október 2021 boli vykonané práce za účelom sfunkčnenia prietoku Hrubošúrskeho ramena. Dvojrúrová priepust bola rozšírená, čo následne zabezpečí prietok dostatočného množstva vody a odstránením nefunkčného priepustu sa zabezpečí plynulý prietok vody.


Zoznam aktualít:

1 2 >