Sčítanie obyvateľstva 2011 - prednáška

29. apríla 2011 sa uskutočnila prednáška ohľadom sčítania obyvateľstva.


Zoznam fotogalérií:

1