Slávnostná procesia k sviatku Kristovho Tela a Krvi

26. mája 2016 sa konala u nás už tradičná prošecia Božieho tela a krvi.


Zoznam fotogalérií:

1 2 >