Spomienka na zosnulých

31. októbra 2012 v miestnom cintoríne sa konala spomienka na zosnulých.


Zoznam fotogalérií:

1 2 >