Stretnutie so spisovateľom

Miestna ľudová knižnica v Hrubom Šúri v rámci „mesiaca knihy” organizovala stretnutie so spisovateľom, Szomolai Tiborom (v maďarskom jazyku) dňa 4. marca 2018 o 15:00 hod. v spoločenskom dome pri ihrisku. Dala sa kúpiť a dedikovať knihu autora.


Zoznam fotogalérií:

1