Výsledok hlasovania v referende dňa 21.01.2023 v obci Hrubý Šúr

 22.01.2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov    808

Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    143

Počet voličov,ktorí odovzdali obálku podľa § 24   143

Počet voličov,ktorí odovzdali obálku z cudziny   0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov   143

Počet platných hlasovacích lístkov   138

Počet hlasov "ÁNO"   135

Počet hlasov "NIE"   3


Zoznam aktualít:

1 2 >