Výzva – cintorín

 04.07.2022

Vyzývame nájomcov , ktorí majú označené hroby oranžovým dreveným kolíkom - ide o hroby, za ktoré nebolo zaplatené nájomné, aby sa ohlásili na obecný úrad v Hrubom Šúre, Hrubý Šúr č. 205, 903 01, telefón 0902/ 904 501, e-mail: ocu@hruby-sur.sk a nájomné vyplatili , alebo príslušenstvo hrobu, teda pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky odstránili do 01. 07. 2025. V prípade neodstránenia príslušenstva hrobu bude toto príslušenstvo odstránené ako opustená vec.

Jedná sa o hroby č.: A - 147, 148, 151, 153, 157, 158, 160 164, 178,

180, 182, 183, 232 , 244, 262, 264 , 288 , 287

B - 14, 41

https://www.hruby-sur.sk/zmluvy-cintorin-2022


Zoznam aktualít:

1 2 >