Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 21.04.2020

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Hrubý Šúr -- Óvoda Hegysúr

903 01 Hrubý Šúr č. 20

oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2020/2021, bude v dňoch

od 4.mája 2020 do 7.mája 2020 každý deň v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môžete podávať i elektronicky, odosielajte ju na adresu msslnieckohrubysur@gmail.com.

Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
1