ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

 05.12.2022

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Branislav TRGER

predseda ZMOS


Bratislava 5. decembra 2022

číslo: 495/2022


Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, milá kolegyňa,

milý kolega,

dovoľte mi zablahoželať Vám k úspechu v komunálnych volbách. Oceňujem Vašu snahu prevziať zodpovednosť za obec v mimoriadne turbulentnom období, ktoré bude sprevádzané nemalými dilemami a prijímaním neraz nepopulárnych, ale pritom nevyhnutných rozhodnutí.

Miestna územná samospráva je v mnohom obeťou nesprávnych rozhodnutí a nie vlastným zavinením sa nachádza v zložitej situácii, ktorú výrazne ovplyvňuje ekonomická nestabilita a legislatívna nepredvídateľnosť.  V takejto  situácii  je  náročné  formovať kompromis medzi potrebami ľudí a možnosťami  samosprávy.  V nadchádzajúcom  období bude aj od prístupu štatutárnych predstaviteľov  samospráv závisieť schopnosť udržať sociálny zmier v komunitách aj v spoločnosti.

Sila samosprávy sa však v minulosti ukázala ako mimoriadne dôležitý stabilizačný prvok, o čom svedčia ostatné tri dekády od znovuobnovenia miestnej územnej samosprávy. Zvládli sme reformné a transformačné procesy, povinnosti vyplývajúce z členstva v Rade Európy, EÚ a OECD, prechod na euro, celosvetovú ekonomickú krízu, pandémiu a teraz je samospráva vystavená ďalším, pomerne veľkým hrozbám. Napriek tomu všetkému dominuje v rebríčkoch dôveryhodnosti medzi obyvateľmi, čo je potvrdením a uznaním kvalít predstaviteľov  samosprávy.

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,

v tejto súvislosti si Vás dovolím pozvať k spolupráci a participácii nielen pri obhajobe princípov   a hodnôt   samosprávnosti,   ale   aj   v presadzovaní   takých   riešení   vo   vzťahu k parlamentu, vláde a ostatným sociálnym partnerom, ktoré potrebujú samosprávy a ich obyvatelia. Združenie miest a obcí Slovenska s členskou  základňou  predstavujúcou  takmer 96% miest, obcí a mestských  častí Bratislavy  a Košíc je  etablované na celom území  krajiny

Bezručova 9, 811 09 BRATISLAVA     IČO: 00584614    telefón: 02 / 5296 4243,

e-mail:  sekratariat@zmos.sk, www.zmos.sk


v 61  regionálnych  združeniach.  Je  to  silná platforma,  v ktorej  spájame  aplikačnú  prax, potreby, skúsenosti a na základe toho formulujeme východiská, ktoré sú naším plánom práce.

Milá kolegyňa, Milý kolega,

chcem Vám zaželať veľa úspechov počas celého volebného obdobia. Rovnako prajem Vám a Vaším blízkym príjemné obdobie adventu, a počas najkrajších sviatkov roka neopakovateľnú atmosféru, rodinnú pohodu. Želám Vám, nech je Nový rok životnou etapou sprevádzanou pevným zdravím, rodinným šťastím a pracovnými úspechmi. Prajem Vám aj Vaším blízkym, aby bol každý deň roka 2023 sprevádzaný pevným zdravím, pozitívnou energiou, nadhľadom, rozvahou a úprimnou snahou robiť našu spoločnosť a Vašu obec lepšími.

S úctou


Zoznam aktualít:

1 2 >