Zmeny vo frekvencií vývozu zmesového komunálneho odpadu

 06.01.2023

Zmeny vo frekvencií vývozu zmesového komunálneho odpadu je možné pre rok 2023 vykonať v termíne od 04.01.2023 do 31.01.2023 počas úradných hodín. Zmeny, ktoré sa týkajú frekvencie zmeny vývozu ZKO alebo veľkosti smetnej nádoby na ZKO je možné nahlásiť do 31.01.2023. Po tomto termíne už nebude možné zmeny vykonať!

Tabuľka Cenník ročných poplatkov

13 vývozov

19 vývozov

26 vývozov

110 l nádoba

79

115

158

120 l nádoba

86

126

172

240 l nádoba

172

251

344

1100 l nádoba

644

836

1144

Všetky žiadosti poprosíme zasielať elektronicky na ocu@hruby-sur.sk


Zoznam aktualít:

1 2 >