https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
10.11.2018 Komunálne vožby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o vožbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvatežov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupitežstva 5

Zapisovatežka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
12.10.2018 Tekvicová oslava - Töklámpás-ünnepség
Srdečne pozývame rodičov a priatežov MŠ a ZŠ na tradičný Tekvicový lampᚠdňa 12.10. 2018 o 16:00 hod. na zadnom dvore základnej školy, pri prístrešku , v rámci ktorého vyhlasujeme súaž o najzaujímavejšiu tekvicu. Bude sa podáva čaj, varené víno, koláče, založíme ohnisko na opekanie. Samozrejme, ak nám to počasie umožní, budeme púša i šarkanov.

Szeretettel várjuk a szülőket és óvoda és iskolabarátokat a hagyományos Töklámpás-ünnepségre 2018. 10. 12-én 16.00 órára az iskolaudvarra a Súri Vigadó mellett. A rendezvény keretében versenyt hirdetünk a legérdekesebb töklámpás kiválasztására. Teával, forralt borral, kaláccsal várjuk az érdeklődőket, biztosítunk tűzhelyet is, ahol lehet majd sütögetni. Természetesen, ha az időjárás engedi, sárkányt is fogunk eregetni.
Viac»
 
10.10.2018 Zmeny cestovných poriadkov
Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2018/2019 Viac»
 
06.10.2018 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Gyümölcs, zöldség és virág kiállíitás
12. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
Regionális gyümölcs, zöldség és virágkiállítás 12. évfolyama Viac»
 
03.10.2018 ZÁKAZ PÁLENIA - V Ý Z V A
ZÁKAZ PÁLENIA

Upozorňujeme občanov na zákaz pálenia burín a iných materiálov. Kto bezohžadne páli buriny a iný materiál, môže mu by uložená pokuta podža zákona o ochrane ovzdušia.


TÜZELÉSI TILALOM

Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy szigorúan tilos a gyom és egyéb anyagok égetése. Aki megsérti ezt a rendeletet, büntetést kaphat a légkör védelméről szóló törvény értelmében.

V Ý Z V A

Žiadame občanov, aby trávu neskladovali doma vo vreciach, a následne nehádzali do kontajnera alebo neukladali vedža kontajnera. Táto tráva je hnilá a zapáchajúca. Trávu a iba biologicky rozložitežný odpad treba dáva do kontajnera (bez vriec), nakožko kompostárne nepreberú od nás zmiešaný odpad.


F E L H Í V Á S

Kérjük a lakosságot, hogy a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, és ezután ne hordják a kihelyezett konténerbe vagy a konténer mellé. Ez a fű már rothadt és kellemetlen szagú. A füvet és az egyéb szerves hulladékot a konténerbe szabadon (zsákok nélkül) rakják, mivel a komposztálóban nem vesznek át vegyes hulladékot.

Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy