https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
25.05.2019 Vožby do európskeho parlamentu
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
- vožby do Európskeho parlamentu v roku 2019

ocu@hruby-sur.sk
Viac»
 
24.05.2019 Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule
Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Viac»
 
24.05.2019 Revitalizácia ramena Malého Dunaja
Vážení spoluobčania, na podnet starostu obce Hrubý Šúr a riaditeža odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku pána Ing. Jozefa Dúcza sa dňa 21.05. 2019 uskutočnilo pod záštitou pána riaditeža pracovné stretnutie ohžadom Revitalizácie ramena Malého Dunaja, k. ú. Hrubý Šúr, za účasti starostu obce Hrubý Šúr, pána Ing. Vojtecha Kontseka riaditeža správy vnútorných vôd Šamorín, pána Ing. Juraja Čurného a pána Ing. Borisa Kováča. Na tomto stretnutí boli dohodnuté nasledujúce kroky a postupy, ktorého výsledkom bude sprietočnenie ramena Malého Dunaja v roku 2020.
Vežmi pekne sa chcem v mene obce Hrubý Šúr poďakova zúčastneným pánom zo Slovenského vodohospodárskeho podniku a obzvl᚝ pánovi riaditežovi Ing. Jozefovi Dúczovi za konštruktívny a pozitívny postoj k Revitalizácii ramena Malého Dunaja, k. ú. Hrubý Šúr.

Ďakujem
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt Polgártársak!

Hegysúr község polgármestere és Ing. Jozef Dúcz a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi melléküzeme igazgatója kezdeményezésére az igazgató úr védnöksége alatt 2019. május 21-én munkatalálkozóra került sor. A résztvevők, így Hegysúr polgármestere, Ing. Vojtech Kontsek a somorjai belvíztársaság igazgatója, Ing. Juraj Čurný és Ing. Boris Kováč, a Hegysúr község katasztrális területén elhelyezkedő Kis-Duna-ág revitalizációjának a lehetőségeit tárgyalták meg. Pontosításra kerültek azok a lépések és eljárások, melyek eredményeképpen a hegysúri Kis-Duna-ág átfolyóvá tehető 2020-ban.
Hegysúr község nevében szeretném kifejezni köszönetemet, hogy a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szakemberei és Ing. Jozef Dúcz igazgató úr a Kis-Duna-ág revitalizációjához konstruktívan és pozitívan álltak hozzá.

Ing. Takács Adrián
polgármester Viac»
 
14.05.2019 https://hruby-sur.sk/repository/download/posta--zatvorenie.PDF
posta zatvorenie 13.5.19 - 17.5.19 Viac»
 
07.05.2019 Odstávka elektriny
Západoslovenská distribučná spoločnos oznamuje občanom, že 7.mája 2019 - od 8,00 hod. do 15,10 hod. budú bez dodávky elektriny domácnosti pripojené na trafostanicu na tzv. Družstevnej ulici. /bližšie informácie ohžadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na stránkach: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk. Z uvedeného dôvodu v celej obci bude prerušená aj dodávka vody.


A Nyugat-szlovákiai villamosművek tudatja lakosainkkal, hogy 2019. május 7.-én reggel 8,00 órától 15 óra 10 percig nem lesz áramszolgáltatás az ún. Szövetkezet-utcai transzformátorállomásra kapcsolt háztartásokban. /további információk a www.zsdis.sk és www.diportal.sk weboldalakon/ Ebből kifolyólag az egész falu területén szünetel a vízellátás is.
Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy