Kontakty

Toto webové sídlo www.hruby-sur.sk spravuje Obec Hrubý Šúr je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hrubý Šúr

Adresa:
Obecný úrad Hrubý Šúr
Hrubý Šúr 205
903 01 Senec

IČO: 00305987

Samosprávny kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Región: Podunajský
Počet obyvateľov: 971
Rozloha: 620 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1245

Všeobecné informácie: ocu@hruby-sur.sk

Podateľňa:

Informácie o napĺňaní webového sídla: ocu@hruby-sur.sk

Sekretariát:

Starosta:

Kompetencie:
Obec Hrubý Šúr je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný stavebný úrad na Mestskom úrade v Senci.


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk