Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

MŠ Hrubý Šúr s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda Hegysúr

Vitajte na našom webe.

Materská škola Hrubý Šúr Óvoda Hegysúr je 3 triedna materská škola, ktorá sa snaží vytvárať priestor, kde dieťa povolí uzdu svojej fantázii a tvorivosti, vytvára priestor, kde sa dieťa učí prekonávať svoj strach, svoje limity. Deťom chceme sprostredkovať radosť, lásku, pochopenie a prostredníctvom nich u detí formovať hodnoty priateľstva, spolupráce, tolerancie, starostlivosti, trpezlivosti, odvahy, čestnosti, zodpovednosti. Keďže slnko je symbolom života a energie, zvolili sme si ho za logo našej materskej školy. Hodnoty a normy našej materskej školy sú jeho lúče, ktoré dopadajú na Zem a sú pre život veľmi dôležité.


Kontakt/ Érintkezés

Riaditeľka: Mgr. Eva Danisová

MŠ Hrubý Šúr Óvoda Hegysúr s vyučovacím jazykom maďarským

903 01 Hrubý Šúr č.20

msslnieckohrubysur@gmail.com

02 45 903 136


Triedy / Osztályok

Trieda Rybičiek / Halacskák osztálya
Trieda Mravčekov / Hangyák osztálya
Trieda Včielok / Méhecskék osztálya

Krúžky / Körök

Rozvoj reči / Beszédfejlesztés
Zumba / Zumba
Plávanie / Úszás
Lego / Legó
Gymnastika / Gimnasztika
Náboženská výchova/ Vallási oktatás


Kalendár akcií / Eseménynaptár

Mesiac Akcia
IX. Deň mlieka
Dni dopravnej výchovy
X. Tekvicový lampáš, oslava príchodu jesene
Návšteva výstavy ovocia a zeleniny
Týždeň zdravej výživy,pyramída stravovania, výstavka
XI. Oslava Dňa materskej školy
Sokoliari v MŠ
Návšteva predstavenia
Vianočné pečenie
XII. Hudbou okolo Európy -  výchovný koncert
Cirkusové predstavenie Magic Lombardiny
Mikuláš v COOP Jednote
Vianočné fotenie
Mikulášske popoludnie, vianočný jarmok
Vianočná besiedka
I. Zimná olympiáda /hry v zimnej prírode/
Divadelné predstavenie Princezná Frumfulína - divadlo Jaja
II. Rodičovská zábava
Vyšetrenie zraku detí Únia nevidiacich a slabozrakých
Karneval pre deti
Veľkonočné fotenie
III. Marec mesiac knihy, návšteva miestnej knižnice
Účasť na oslavách Magyar forradalom, kultúrne vystúpenie
Deň vody
IV. Veľkonočné tvorivé dielne
Zajačiky v tráve
Návšteva divadelného predstavenia
Deň Zeme
V. Deň otvorených dverí
Deň matiek
Výlet MŠ
VI. Oslava MDD pred COOP Jednotou , maľovanie na chodník
Koncoročný výlet
Rozlúčka s predškolákmi
Účasť, kultúrne vystúpenie na Malodunajskom pikniku
Deň otcov

Dokumenty na stiahnutie