Cestovný poriadok

Rámcový návrh Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023, ktorý nám zaslali Železnice Slovenskej republiky na pripomienkovanie. Vzhľadom k tomu, že v našom regióne je železničná doprava silno zastúpená a tiež k tomu, že podľa tohto návrhu príde k výrazným zmenám vo vedení veľkého množstva vlakov, zasielam aj Vám tento grafikon na prípadné pripomienkovanie.

Skrátený popis zmien:

  • Všeobecné:
    •  skrátenie prevádzky všetkých liniek 24.12. a 31.12. už od 17:00
    •  výrazné obmedzenie prevádzky počas zimných prázdnin
  • Linka S60 Bratislava hl. st. – Senec – Galanta (trať 130)
  •  zavedenie 30-minútového intervalu počas špičky
  •  zavedenie 60-minútového intervalu počas voľných dní
  •  zrušenie zastavovania regionálnych expresov v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Senci (v štádiu riešenia)
  • Linka S65 Bratislava-Petržalka – Senec – Galanta (trať 130)
 úplné zrušenie linky

Zmeny cestovných poriadkov od 01.07.2021

102443 Bratislava – N. Dedinka – Tureň – Senec/Hurbanova Ves, IDS BK 620

Na spojoch linky 102443 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.

Spoj č. 5 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 5:42 hod. a s príchodom Nová Dedinka, Jednota o 6:30 hod., zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 5:47 hod. a s príchodom Nová Dedinka, Jednota. o 6:35 hod.

Spoj č. 33 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 17:57 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 19:13 hod., zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 17:47 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 19:03. a zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka

Spoj č. 45 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 17:47 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 19:06 hod., zlúčený so spojom č. 33

Spoj č. 2 (X) – s odchodom Tureň, Jednota o 3:57 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 4:58 hod., zmenený na čas s odchodom Tureň, Jednota o 3:52 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 4:53 hod.

Spoj č. 12 (X) – s odchodom Hurbanova Ves o 5:35 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:00 hod., zmenený na čas s odchodom Hurbanova Ves o 5:35 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:58 hod.

Spoj č. 44 ( ) – s odchodom Senec, žel. st. o 19:59 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 21:32 hod., zmenený na čas s príchodom Bratislava, AS o 21:13 hod. (zmena trasovania spoja)

Spoj č. 46 (6+) – s odchodom Nová Dedinka, Jednota o 11:16 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 12:03 hod., zrušený

108409 Senec - Šamorín, IDS BK 629 Senec-Tureň; IDS BK 649 Senec-Šamorín

Spoj č. 55 (X) - s odchodom Senec, žel. st. o 18:21 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 18:45 hod., zrušený

Spoj č. 48 (X) - s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 18:47 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 19:20 hod., zrušený

Zmeny cestovných poriadkov od 07.04.2021

108409 Senec – Šamorín, IDS BK 629, 649

Spoj č. 3 (X22) – s odchodom Senec, žel. st. o 5:14 hod. a s príchodom Tureň, majer o 5:29 hod., zmena znamienka na „X10

Spoj č. 33 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 15:01 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 15:45 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 14:41 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 15:25 hod.

Spoj č. 39 (X22) – s odchodom Senec, aut. st. o 16:01 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:07 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 15:41 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 16:47 hod.

Spoj č. 43 (X) – s odchodom Senec, aut. st. o 17:01 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:40 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, aut. st. o 16:41 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:18 hod.

Spoj č. 47 (X22) – s odchodom Senec, žel. st. o 18:06 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 19:22 hod., zmenený na čas s odchodom Senec, žel. st. o 17:46 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 19:02 hod.

Spoj č. 6 (X22) – s odchodom Tureň, majer o 5:30 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:45 hod., zmena znamienka na „X10

Spoj č. 22 (X) – s odchodom Šamorín, aut. st. o 7:25 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 8:32 hod., zmenený na čas s odchodom Šamorín, aut. st. o 7:20 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 8:23 hod.

Spoj č. 56 (X10) – s odchodom Hurbanova Ves o 6:00 hod. a s príchodom Senec, aut. st. o 6:32 hod., zmena znamienka na „X“

Nový spoj č. 206 (X11) –  s odchodom Hurbanova Ves o 4:54 hod. a s príchodom Senec, žel. st. o 5:23 hod.