Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ZŠ s vyučovacím jazykom Maďarským

Szünetek a 2021/2022-es tanévben


ARANY ŐSZ" az iskolánkban...

"Tök jó kedvem van ma reggel.
Látod? - Fülig ér a szám!
Rám nézel, s már te is nevetsz,
- ez ragályos, kiskomám!
Add tovább, hogy a vidámság
terjedjen a világban.
Ne lógassuk az orrunkat,
éljünk inkább vidáman!"


Vážení rodičia, milé deti!

Pozývame Vás na slávnostné zahájenie školského roka 2021/2022 2. septembra 2021, vo štvrtok, o 8.30 hod. pred budovou ZŠ Hrubý Šúr.

Tešia sa na Vás Vaše pani učiteľky.

                                         

             Mgr. Soňa Turancová, riaditeľka ZŠ Hrubý Šúr


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hrubý Šúr

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hegysúr

Adresa

Základná škola s VJM

Hlavná 19

90301 Hrubý Šúr

Kontakty

Riaditeľka školy - Igazgatónő: Mgr. Tímea Ferencz

Tel.: + 421 911 373 508
E-mail: zssvjmhrubysur@hruby-sur.sk


Az iskoláról

„Akkor jó a világ,
ha jó benne gyereknek lenni.“

         Oktató-nevelő intézményként arra törekszünk, hogy az idejáró gyerekek az iskolások nagy családjának első négy évét szeretetteljes, felszabadult légkörben élhessék meg. Igyekszünk tanulóinknak igényes,színvonalas, színes oktatást biztosítani. Ezt a célt szolgálja pedagógusaink felkészültsége, tudása, gyerekszeretete. Mindezek mellett egy nagy család, igazi közösség vagyunk, ahol nyüzsgő diákélet zajlik, gazdag programkínálat vár mindenkit.

         Amit kínálunk:
-igényes oktató, nevelő munka,
- esztétikus tantermek, tornaterem, tágas udvar,
-tanulmányi versenyeken való megmérettetés

- elősegíteni az olvasás szeretetét, a kommunikáció fejlesztését

- biztosítani a számítógépes képességek fejlesztését minden tantárgyon belül
-hagyományőrzés

- fejleszteni a gyerekek egyéni képességeit
-gazdag iskolán kívüli tevékenységek: természeti iskola, honismereti kirándulások,színházi- és mozi előadások , rendhagyó tanítási órák.

         A szülőkkel szorosan együttműködve arra törekszünk, hogy tanulóink megőrizzék és továbbvigyék a községünkre és régiónkra jellemző hagyományokat, tekintsék szívügyüknek a természet- és környezetvédelmet, Hegysúr kulturális és sportéletének gazdagítását. Iskolánk diákjait képességeik, adottságaik alapján oktatjuk és neveljük. Célunk, hogy erkölcsi tartással, alkalmazkodó-képességgel és jó kommunikációs készséggel rendelkező, önállóan dönteni és cselekedni tudó diákká válva megtalálják helyüket a társadalomban.

         Nemzeti identitásunk megőrzése és elmélyítése érdekében ápoljuk baráti kapcsolatainkat a környékbeli iskolákkal és óvodákkal is.
Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken. Az ott elsajátított ismereteiket az oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében kamatoztatják.

         Mivel kis iskola vagyunk, előnyünk éppen ebből a tényből fakad: minden egyes tanulónkra oda tudunk figyelni, mind az intellektuális fejlődése-fejlesztése, mind testi-lelki fejlődése terén. Célunk, hogy az itt végzett gyerekek szeretettel és megbecsüléssel gondoljanak ránk, nemcsak azért, mert magas szintű oktatásban részesültek, mellyel megállják a helyüket, hanem azért is, mert itt szeretettel, megértéssel és emberséggel bántak velük.

„Keresem minden gyerek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen.“
(Janus Korczak)

                                                                  Mgr. Ferencz Tímea

                                                                   Igazgatónő