ZŠ s vyučovacím jazykom Maďarským"Rákóczi Szövetség ösztöndíjának átadása Szencen

A Rákóczi Szövetség a Szenc és Vidéke Társulás segítségével ünnepélyes keretek közt köszöntötte és ajándékozta meg a magyar iskolák elsőseit. Ez alkalomból tanulóink is bemutatkoztak egy rövid programmal."


"Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a magyar népmese napját. Ebből az alkalomból  ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol természetesen egy népmesét hallgattunk meg és dolgoztunk fel közösen.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”  A népmesék őrzik azokat a szellemi hagyományokat, melyek évszázadokon keresztül a mindennapok útmutatói voltak a közösség minden tagjának. Felnőttek és gyerekek összegyűltek, és órákon keresztül hallgatták azokat a történeteket, melyekben válaszokat kaphattak arra, hogyan boldoguljanak az életben, milyen lehetőségeik vannak a külső ellenségek és a belső démonok legyőzésére, mit tehet az ember, ha válaszút elé kerül. A mesék kalauzolták az embereket a mindennapok kihívásai közepette, képzeletükben bejárták a kacsalábon forgó palota összes szobáját, látogatást tettek a Nap pitvarában, felfedezték az Üveghegyet, és leereszkedtek az alvilágba. A mese hatással van a mesét hallgató gondolkodására, érzelmeire, viselkedésére. Képes megerősíteni az önbizalmat, utat mutatni reménytelen helyzetekben, választ nyújtani a sokszor ismételt kérdésekben"


"MTNyAI, Hegysúr - Ünnepélyes tanévnyitó"

Iskolánk udvara egy kültéri sakk készlettel bővült. Bízunk benne, hogy tanulóink sok vidám időt töltenek majd szabadidejükben a friss levegőn.

Tanulóink nevében is köszönjük Pozsony megyének, Hegysúr önkormányzatának és Baráth Gujber Mónikának a támogatást és segítséget, hogy mindez létrejöhetett!

Mgr.Ferencz Tímea, MTNyAI – Hegysúr

"MÁRCIUS 22. - A VÍZ VILÁGNAPJA 

Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."

Mély fájdalommal búcsúzunk Schavel Évától, iskolánk volt hitoktatójától

"Itt a farsang, áll a bál...

Elmúlt a karácsony és jött a január

Farsangra készülünk, itt a február.

Tánccal temetjük a telet,

Jönnek a vidám napok, hetek.

Maskarát készítünk az osztályban,

Arcunkat elrejtjük a bálban.

Előkerült papír, olló és ragasztó,

A mackómaszk igen kacagtató.

A dobot, a sípot is elővettük már,

Hamarosan indulhat a jelmezbál.

Nagy mulatság lesz e napon,

A szoknya libbenjen, a láb dobbanjon!

Minden gyerek pördül-fordul-integet,

Ezzel búcsúztatják a telet…"


"És jött egy nap, október huszonhárom,
hitet hozott a hűvös őszi szél:
Szabaddá válunk, végre, minden áron,
a bátor szív egy szebb jövőt remél."

Megemlékeztünk az 1956-os forradalom hőseiről..."


Tanulóinkkal megnéztük a VSG Tancszínház Csipkerózsika című előadását ????


Školský výlet v Galante na dopravnom ihrisku

Tanulóink a galántai közlekedési pályán

Tanulóinkkal ellátogattunk az egyházfai Pillanangókertbe.

Szünetek a 2021/2022-es tanévben


ARANY ŐSZ" az iskolánkban...

"Tök jó kedvem van ma reggel.
Látod? - Fülig ér a szám!
Rám nézel, s már te is nevetsz,
- ez ragályos, kiskomám!
Add tovább, hogy a vidámság
terjedjen a világban.
Ne lógassuk az orrunkat,
éljünk inkább vidáman!"


Vážení rodičia, milé deti!

Pozývame Vás na slávnostné zahájenie školského roka 2021/2022 2. septembra 2021, vo štvrtok, o 8.30 hod. pred budovou ZŠ Hrubý Šúr.

Tešia sa na Vás Vaše pani učiteľky.

                                         

             Mgr. Soňa Turancová, riaditeľka ZŠ Hrubý Šúr


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hrubý Šúr

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hegysúr

Adresa

Základná škola s VJM

Hlavná 19

90301 Hrubý Šúr

Kontakty

Riaditeľka školy - Igazgatónő: Mgr. Tímea Ferencz

Tel.: + 421 911 373 508
E-mail: zssvjmhrubysur@hruby-sur.sk


Az iskoláról

„Akkor jó a világ,
ha jó benne gyereknek lenni.“

         Oktató-nevelő intézményként arra törekszünk, hogy az idejáró gyerekek az iskolások nagy családjának első négy évét szeretetteljes, felszabadult légkörben élhessék meg. Igyekszünk tanulóinknak igényes,színvonalas, színes oktatást biztosítani. Ezt a célt szolgálja pedagógusaink felkészültsége, tudása, gyerekszeretete. Mindezek mellett egy nagy család, igazi közösség vagyunk, ahol nyüzsgő diákélet zajlik, gazdag programkínálat vár mindenkit.

         Amit kínálunk:
-igényes oktató, nevelő munka,
- esztétikus tantermek, tornaterem, tágas udvar,
-tanulmányi versenyeken való megmérettetés

- elősegíteni az olvasás szeretetét, a kommunikáció fejlesztését

- biztosítani a számítógépes képességek fejlesztését minden tantárgyon belül
-hagyományőrzés

- fejleszteni a gyerekek egyéni képességeit
-gazdag iskolán kívüli tevékenységek: természeti iskola, honismereti kirándulások,színházi- és mozi előadások , rendhagyó tanítási órák.

         A szülőkkel szorosan együttműködve arra törekszünk, hogy tanulóink megőrizzék és továbbvigyék a községünkre és régiónkra jellemző hagyományokat, tekintsék szívügyüknek a természet- és környezetvédelmet, Hegysúr kulturális és sportéletének gazdagítását. Iskolánk diákjait képességeik, adottságaik alapján oktatjuk és neveljük. Célunk, hogy erkölcsi tartással, alkalmazkodó-képességgel és jó kommunikációs készséggel rendelkező, önállóan dönteni és cselekedni tudó diákká válva megtalálják helyüket a társadalomban.

         Nemzeti identitásunk megőrzése és elmélyítése érdekében ápoljuk baráti kapcsolatainkat a környékbeli iskolákkal és óvodákkal is.
Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken. Az ott elsajátított ismereteiket az oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében kamatoztatják.

         Mivel kis iskola vagyunk, előnyünk éppen ebből a tényből fakad: minden egyes tanulónkra oda tudunk figyelni, mind az intellektuális fejlődése-fejlesztése, mind testi-lelki fejlődése terén. Célunk, hogy az itt végzett gyerekek szeretettel és megbecsüléssel gondoljanak ránk, nemcsak azért, mert magas szintű oktatásban részesültek, mellyel megállják a helyüket, hanem azért is, mert itt szeretettel, megértéssel és emberséggel bántak velük.

„Keresem minden gyerek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen.“
(Janus Korczak)

                                                                  Mgr. Ferencz Tímea

                                                                   Igazgatónő

Karneval ZŠ