ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
 Studňa | Hrubý Šúr | Oficiálne stránky obce
 

Studňa

Postup povolenia procesu vodnej stavby:

1. krok je vyjadrenie v zmysle §28 zákona 364/2004 Z. z. o vodách

2. krok je žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd so všetkými dokladmi od stavebníka

3. krok je oznámenie o vodoprávnom konaní

4. krok je vydanie rozhodnutia na povolenie vodnej stavby(ak nie sú žiadne námietky)

5. krok je právoplatnosť rozhodnutia po doručení všetkých doručeniek

6. krok žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby – domovej studne

7. krok oznámenie kolaudácie

8. krok vykonanie kolaudácie- protokol z kolaudácie

9. krok vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby

10. krok právoplatnosť rozhodnutia na užívanie VS

11. krok je oznámenie údajov o povolenom odbere podzemnej vody na príslušný OÚŽP