Prerušená dodávka pitnej vody

 04.07.2024

          Vážení občania obce Hrubý Šúr, dňa 08.07. 2024 bude prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu križovania vetvy verejného vodovodu a hlavnej vetvy kanalizácie, predbežne od 08 00 hod. do 14 00 hod. Z uvedeného dôvodu,Vás žiadame na vyššie uvedený časový interval o vytvorenie si zásob pitnej vody.

          Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie, robíme to pre Vás.

                                                                       Ing. Adrián Takács

                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >