Základná organizácia Csemadok

Základná organizácia Csemadoku v Hrubom Šúre patrí medzi najstaršie kultúrne organizácie v obci.
Vznikla 5. januára 1950. Jej hlavným cieľom je rozvíjanie kultúrneho života v Hrubom Šúre a posilnenie identity miestnej maďarskej komunity.
Organizuje kultúrne podujatia, návštevy divadelných predstavení, prezentácie kníh, výlety, plesy a spoločenské akcie.
Od roku 2014 sa pravidelne zúčastňuje na renomovanom okresnom kultúrnom podujatí, Dňoch Alberta Molnára Szencziho.
Od roku 2017 organizuje regionálny kultúrny festival s názvom Malodunajský piknik.
Csemadok mal v roku 2019 celkom 98 členov. Organizáciu riadi šesťčlenné predsedníctvo:
Štefan Gaučík (predseda)
Emília Ajpeková
Kristína Hanková
Beatrix Prehasko
Zoltán Szalay
Ildikó Kovács

Facebook Csemadoku