Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Koronavírus

 18.12.2020

04.01.2021 Aktualizácia

Na stiahnutie v dokumentoch nižššie na stránke:

U ZNESENIEVLÁDYSLOVENSKEJREPUBLIKYč. 808 z 31. decembra2020


18.12.2020 Aktualizácia

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020.

(hlavné obmedzenie sa týka zákazu vychádzania od 19. Decembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod., zákaz končí uplynutím 29. decembra 2020) – celé znenie + výnimky zo zákazu a odporúčania hlavného hygienika v priloženom Uznesení Vlády SR č. 804.

Link na Uznesenie Vlády SR č. 804: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/386/20201217

Ďalej Vám zasielame Vestník Vlády SR, čiastku 26 vydanú 17. decembra 2020, v ktorej nájdete:

 • Vyhlášku č.43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21.decembra 2020.
 • Vyhlášku č.44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR - vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020
 • Vyhlášku č.45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí .  - Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020
 • Vyhláška č. 46 platí len pre obec Ratnovce, ktorá sa nenachádza v okrese Senec.

Link na vyhlášky: https://www.minv.sk/?2020-2


11.11.2020 Aktualizácia

Na stiahnutie v dokumentoch:

Uznesenie Vlády SR č. 718 z dňa 11.11.2020


06.11.2020 Aktualizácia

Na stiahnutie v dokumentoch:

Uznesenie Vlády SR č. 704 zo dňa 4.novembra 2020

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom Uznesení Vlády SR č. 704 zo dňa 4.novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Pre okres Senec platia obmedzenia v bode A.2.


02.11.2020 Aktualizácia

Na stiahnutie v dokumentoch:

 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 • 16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

30.10. Aktualizácia

Na stiahnutie v dokumentoch:

Vestník vlády
Slovenskej republiky
Ročník 30 Čiastka 11 Vydaná 29. októbra 2020


23.10.2020 Aktualizácia

Aktuálne Uznesenie vlády č. 668 zo dňa 22.10.2020 na stiahnutie nižišie na tejto stránke


15.10.2020 Aktualizácia

Nové opatrenia v dokumentoch na stiahnutie nižšie na tejto stránke.


01.10.2020 Aktualizácia

Nové opatrenia v dokumentoch na stiahnutie nižšie na tejto stránke.


Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok.

Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.


aktuálne opatrenie, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (COVID-19):

 • Opatrenie č. OLP/3461/2020 – platí od 22.apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania  uzatvorenie maloobchodných prevádzok a zariadení s určenými výnimkami a podmienkami za akých môžu byť definované prevádzky a zariadenia otvorené.
 • Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia ÚVZ SR číslo: 
OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020,
OLP/2775/2020 zo dňa 24.3.2020,
OLP/2733/2020 zo dňa 24.3.2020 a
OLP/2777/2020 zo dňa 29.3.2020.

Bližšie informácie v dokumentoch nižšie na stránke.


Opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (COVID-19) (prílohy sú nižšie medzi dokumentami):

 • Opatrenie č. OLP/2732/2020 – zakazuje sa s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. od odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka apod.)
 • Opatrenie č. OLP/2733/2020 – nedeľné zatvorenie vymenovaných predajní a vykonávanie v nich dezinfekcie (sanitárni deň) s účinnosťou od 25.3.2020
 • Opatrenie č. OLP/2775/2020 – dočasne sa zakazuje poskytovanie sociálnych služieb od 25.3.2020 vo vymenovaných zariadeniach v opatrení (denné stacionáre, centrá a iné)
 • Opatrenie č. 2731 - predĺženie platnosti zákazu

Odkaz na stránku kde sa dá sledovať počet „POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI“:

http://www.ruvzba.sk/pozitiv%20frame.html


Vážení občania, aktualizované informácie ohľadom mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom od hlavného hygienika, nájdete aj na stránke www.bratislavskykraj.skZoznam aktualít:

1 2 >