Starosta obce

Ing. Adrián Takács

starosta@hruby-sur.sk

ŽIVOTOPIS 


meno, priezvisko, titul: Adrián Takács Ing.
adresa: Hrubý Šúr č. 3, 903 01

dátum narodenia, miesto: 09.09. 1975, Bratislava
telefón: tel:+421 905 436 099
e-mail:  starosta@hruby-sur.sk

Vzdelanie

1990 - 1994     Spoš Nitra

2000 - 2005     Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta hospodárskej informatiky, odbor: účtovníctvo - audítorstvo
                     
Doplnkové vzdelanie

1998                  Základné vzdelanie Finančnej správy SR
2003 - 2004       Odborné vzdelanie Finančnej správy SR
2006                  Ekonomická univerzita Bratislava - Národohospodárska Fakulta: riadenie ľudských zdrojov

Pracovné skúsenosti

1997 - 2010     Finančná správa SR – vedúci pobočky
                       
2013 - 2014     Ministerstvo  životného prostredia SR – riadenie štátnej správy

2015 - 2018     Národný onkologický ústav Bratislava – vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

2018                starosta obce 

Jazykové znalosti

                       Nemecký jazyk – pokročilý

                       Maďarský jazyk – pokročilý