Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 74)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva 39/2023 prevzatie zodpovednosti za odchýlku Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Magna Energia a.s.
0 €
Zmluva 42/2023 udelenie súhlasu - licencie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
Zmluva 41/2023 vykonanie lekárskej posudkovej činnosti Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Mudr. Michal Hudák, MPH
40 €
Zmluva 37/2023 poradenský servis Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
800 €
Zmluva 40/2023 zmena odborníka a subdodávateľa Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AVA-stav s.r.o.
0 €
Zmluva 38/2023 Prístup do sústavy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva 36/2023 Zmena obsahu zmluvy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Magna Energia a.s.
0 €
Zmluva 31/2023 Finančná podpore pre školy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
Zmluva 35/2023 Verejné obstarávanie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Obec Bernolákovo
0 €
Zmluva 34/2023 Vyhotovenie a dodanie diela Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Oskár Árva
750 €
Zmluva 16/2023 prevod pozemkov Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Slovenský pozemkový fond
2 729.64 €
Zmluva 33/2023 darovanie hnuteľného majetku Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Zmluva 32/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Bratislavský samosprávny kraj
1 000 €
Zmluva 30/2023 Poskytnutie NFP Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10 655 265.10 €
Zmluva 29/2023 Zabezpečenie mliečnych výrobkov Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Organika s.r.o.
0 €
Zmluva 28/2023 Dodanie tovaru Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
0 €
Zmluva 24/2023 kanalizácia a Čov Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AVA-stav s.r.o.
6 681 312 ₴
Zmluva 27/2023 Poskytnutie NFP Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
0 ₴
Zmluva 26/2023 Plastové dvere Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: BRUVO Slovakia, s.r.o.
0 €
Zmluva 25/2023 pripojenie zariadenia na výrobu elektriny Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk