Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva 5/2023 Dodanie tovaru podľa aktuálnej ponuky Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
0 €
Zmluva 43/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: SZMCS-ZSMN, 11.skautský zbor Szent Imre, Kostolná pri Dunaji – Hrubý Šúr, – 11.sz. Szent Imre cserkészcsapat, Egyházfa - Hegysúr
Dod.: Hrubý Šúr
600 €
Zmluva 46/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Š.Ú.R. občianske združenie
Dod.: Hrubý Šúr
8 500 €
Zmluva 45/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: PZ Spolok Kráľová pri Senci
Dod.: Hrubý Šúr
1 000 €
Zmluva 44/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, Mestský výbor Bratislava – základná organizácia - Alapszervezet Hrubý Šúr- Hegysúr
Dod.: Hrubý Šúr
1 000 €
Zmluva 42/2022 Dodávka elektriny Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Magna Energia a.s.
0 €
Zmluva 41/2022 Dodávka elektriny Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Magna Energia a.s.
0 €
Zmluva 40/2022 zamestnanecké benefity Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Ticket Service, s.r.o.
0 €
Zmluva 39/2022 odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: IBV HŠ s.r.o
1 €
Zmluva 38/2022 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Environmentálny fond
0 €
Zmluva 37/2022 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Environmentálny fond
130 248 €
Zmluva 36/2022 Právne zastupovanie a právne služby Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o.
0 €
35/2022 Poskytovanie združené služby dodávky plynu Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
Zmluva 34/2022 Zmena obsahu zmluvy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
Zmluva 33/2022 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5 985 €
Zmluva 30/2022 Dotácia - rozšírenie ZŠ Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Obec Kostolná pri Dunaji
0 €
Zmluva 31/2022 Poskytovanie služieb stavebného dozoru Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: ESP Consult, s.r.o.
75 600 €
Zmluva 29/2022 Stolárske práce Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Tibor Klúcsik
240 €
Zmluva 26/2022 Služby externého riadenia pri implementácii projektu Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: MP Profit PB s.r.o.
36 000 €
Zmluva 28/2022 Verejné obstarávanie - Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: INFRAPROJEKT, s.r.o.
75 000 €
Generované portálom Uradne.sk