Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva 25/2023 pripojenie zariadenia na výrobu elektriny Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva 23/2023 Verejný vodovod a prípojky Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: EPdomy s.r.o.
1 €
Zmluva 46 /2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Š.Ú.R. občianske združenie
Dod.: Hrubý Šúr
2 500 €
Zmluva 21/2023 Vodná stavba Odb.: B.W.A. Slovakia s.r.o.
Dod.: Hrubý Šúr
0 €
Zmluva 20/2023 Odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: B.W.A. Slovakia s.r.o.
1 €
Zmluva 22/2023 zásobníky Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Scandi s.r.o.
0 €
Zmluva 8 /2023 oprava miesta realizácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
0 €
Zmluva 19/2023 úprava vody Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Aquatrade Slovakia s.r.o.
0 €
Zmluva 17/2023 úprava počty nádob Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: CMT Group s.r.o.
0 €
Zmluva 8 / 2023 oprava miesta realizácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
0 €
Zmluva 18/2023 realizácia diela Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
147 693.66 €
Zmluva 15/2023 realizácia diela Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: LZ-STAV, s.r.o.
1.20 €
Zmluva 14/2023 Zriadenie vecného bremena Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: LZ-STAV, s.r.o.
72 442.57 €
Zmluva 8/ 2023 oprava miesta realizácie Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
0 €
Zmluva 4/2023 Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Fond na podporu umenia
2 000 €
Zmluva 13/2023 doba trvania Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: MIM, s.r.o.
0 €
Zmluva 12/2023 Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva 11/2023 Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva 8/2023 oprava názvu Dodatku č. 1 Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
0 €
Zmluva 10/2023 zabezpečenie manažmentu projektu Odb.: Hrubý Šúr
Dod.: MP Profit PB s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk