Čistenie okolia Malého Dunaja

Čistenie brehu Malého Dunaja 24. júna 2017.


Zoznam fotogalérií:

1