https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Články » Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia na ochranu verejného záujmu

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

              O B E C   H R U B Ý   Š Ú R                          

                     P S Č   9 0 3   0  1

____________________________________________

 

  

Komisia na ochranu verejného záujmu:                                                     

 

 

 Náplne činnosti komisie

 

1.       Komisia na ochranu verejného záujmu (podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

Náplň činnosti:

                      -            prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce,

                      -            v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,

                      -            podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

                      -            sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,

                      -            predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

                      -            kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)

 

V Hrubom Šúre 04.02. 2019

 

 

Členovia komisie:

 

Robert Botló

Mgr. Nikola Karkeszová

Ladislav Kiss

Juraj Kiss

 

 

                                                                                                            Ing. Adrián Takács

                                                                                                                starosta obce

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón:                                                                 IČO:                                                       Bankové spojenie:

02/45903124                                                         00 305 987                                             UniCredit Bank č.ú. 6602497007/1111

 

 

 

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa:
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy