https://www.hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Články » Zápis do Materská škola Hrubý Šúr

Zápis do Materská škola Hrubý Šúr

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Hrubý Šúr -

- Óvoda Hegysúr, Hlavná 20, 903 01 Hrubý Šúr,

oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2019/2020, bude v dňoch

od 6.mája 2019 do 10.mája 2019:

od 10:00 hod. do 17:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole. Po vyplnení a potvrdení detskou lekárkou odovzdajú žiadosť v materskej škole.

Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky


A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda – Hlavná 20,

90301 Hrubý Šúr

értesíti a szülőket, hogy

A GYERMEKEK ÓVODAI BEÍRATÁSA

a 2019-2020-es tanévre 2019. május 6-tol május 10-ig lesz

10:00 órától 17:00-ig.

A kérvényt az óvodai felvételre az óvodában vehetik át a szülők. Kérjük, hogy kitöltve és a gyerekorvos igazolásával ellátva adják le intézményünkben.

Az óvodába a 3 és 6 év közötti gyermekek nyernek felvételt

- előnyt élveznek az ötödik életévüket betöltött gyermekek,

- a kötelező iskolalátogatás megkezdését elhalasztott gyermekek.

 

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa:
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy