informácia o prebiehajúcom verejnom obstarávaní

 21.12.2021

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435915


Zoznam aktualít:

1 2 >