Odstávka pitnej vody

 19.09.2022

OZNAM                                                                                 

          Vážení občania obce Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr po kompletnej rekonštrukcii Vodného zdroja v roku 2020 (objekt, elektická časť, prenosová sústava a strojno-technická časť), pristupuje k fáze č. 2 (poslednej), a to k rekonštrukcii Armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 – studne. Z vyššie uvedeného dôvodu bude odstávka pitnej vody dňa 19.09. 2022 od 13 30 hod. na max. 4 hodiny. Z uvedeného dôvodu,Vás žiadame na vyššie uvedený časový interval o vytvorenie si zásob pitnej vody.

          Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie, robíme to pre Vás, aby do budúcna bola zabezpečená pitná voda pre obec.

                                                                       Ing. Adrián Takács

                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >