Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Poplatok za komunálny odpad

 20.01.2020

Poplatok za komunálny odpad


Od 01.01.2020 platí nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad, na základe ktorého je možné požiadať o úľavu na poplatku pre osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov veku k 1.1.2020, pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, pre osoby v hmotnej núdzi a pre bezvládne osoby. Tlačivo žiadosti si môžete prevziať na obecnom úrade a je k dispozícii aj na stránke obce. Vyplnené tlačivo prosíme odovzdať na obecnom úrade.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby nahlásili skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku (počet osôb, za ktoré sa platí poplatok za komunálny odpad za danú domácnosť).
Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 31.1.2020. Od tohto dátumu bude odvoz komunálneho odpadu zabezpečený len z odpadových nádob, ktoré budú označené nálepkou za rok 2020.


Ing. Adrián Takács
starosta


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >