Školský rok 2021/2022 MŠ 365

 31.08.2021

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Hrubý Šúr 365 – Hegysúr

Vážení rodičia, milé deti!

Blíži sa začiatok školského roka, tešíme sa na Vás!

Školský rok 2021/2022 sa otvára 2. septembra 2021. Prevádzka materskej školy aj v novom školskom roku bude od 6:30 do 16:30. Prosíme rodičov, aby si deti priniesli so sebou prezúvky a pyžamo.

V deň nástupu do materskej školy je zákonný zástupca povinný vyplniť a podpísať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo bude k dispozícii v škôlke.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kolektív MŠ

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.


Zoznam aktualít:

1 2 >