Veľkokapacitný kontajner na jarné upratovanie

 12.01.2023

                 OZNAM

Vážení občania, veľkokapacitný kontajner na jarné upratovanie bude prístupný v dňoch 15.04. 2023 od 09 00 – 17 00 hod. a 16.04. 2023 od 09 00 – 13 00 hod. v areáli obecného dvora.

  

                                                                      Ing. Adrián Takács

                                                                          starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >