Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre

 13.09.2022

Obec Hrubý Šúr uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.


Zoznam aktualít:

1 2 >