017 Odmontovanie strechy a nová strecha nad zvonom - apríl 2020


Zoznam fotogalérií:

1 2 >